Rioleringswerken

Een veelvoorkomend probleem bij oudere panden is dat deze over slecht of helemaal geen afwatering beschikken. Wij plaatsen volledig nieuwe systeem in of rondom het pand. Ook herstellen van beschadigde of verstopte riolering wordt door ons zonder enig probleem bekeken en hersteld. Om een correcte weergave van het rioleringsprobleem werken wij met eigen camera-inspectie. Bij problemen aan het openbaar leidingnet nemen wij rechtstreeks contact met de netbeheerder om het probleem aan te kaarten en op te lossen.

In 2011 gaat een nieuw waterverkoopreglement van kracht in vlaanderen. Dit reglement omvat duidelijke richtlijnen met betrekking tot drinkwatervoorziening en afvoeren van afvalwater. Vanaf 01 juli 2011 is dus een keuring van de privé riolering voor particulier nieuwbouw of verbouwing verplicht. Vraagt men een aansluiting aan op het openbaar stelsel na 1 juli, dan zal er verplicht een positief keuringsattest moeten voor gelegd worden voor de aansluiting op het openbaar net. Na plaatsing , comform aan de nieuwe wetgeving, dragen wij zorg voor uw volledig dossier voor het bekomen van het attest. Dit houdt in dat wij vanaf plaatsing stelsel tot afleveren positief keuringsattest de nodige formaliteiten en afspraken met de bevoegde keuringsinstanties voor onze rekening nemen. Wij maken u dan ook een volledig dossier over, u kan ons hierover contacteren.

 

© 2016 - www.vandormael-bvba.be