Advies

Onze huidige visie op leven en wonen is enorm veranderd t.o.v. jaren geleden. Men wil niet meer in hokjes wonen en we willen veelal overgegaan tot het samentrekken van woon- en leefruimtes , bv een grotere keuken met gezellige openruimte om te tafelen, een grotere leefruimte, een berging betrekken bij de woning, lege zolderruimte omvormen tot volwaardige leefruimte of speelzolder, meer lichtinbreng door raamaanpassingen, noem maar op. Maar ook wanneer men een pand wil omvormen naar appartementen of een handelspand omvormen naar wooneenheden.

Dan stapelen de vragen zich op en heeft men duidelijkheid  naar mogelijkheden en haalbaarheid – stabiliteit – kostenplaatje toe. Hierin staan wij u bij om de mogelijkheden te bekijken en eventueel verder uit te werken. Dit voor zowel ruwbouw, afbraak & afwerking. Indien we overgaan naar constructieve aanpassingen of stabiliteitswerken sluiten wij kort met onze eigen ingenieur en we maken hierna een uitgewerkte studie over. Dit is een belangrijk punt in het bepalen van het budget en wordt door vele dikwijls over het hoofd gezien en zo komen de verassingen nadien.  Ook werken wij samen met een architect. Deze kan dan de nodige ingrepen in detail uitwerken, al dan niet met bouwvergunning.

Na het uitgewerkt advies kunnen wij u ook bijstaan in de verdere aanpak van de verbouwings- of aanpassingswerken en u bijstaan met de opvolging van het project. Zelfs de verdere uitvoering met eigen vakbekwame mensen of  vakbekwame en correcte collega’s, elk thuis in hun vak, kan door ons aangeboden worden. Vandaar dat we advies – opvolging – uitvoering in één pakket aanbieden zodat de klant 1 aanspreekpunt heeft tijdens het hele proces.

Steeds meer oudere woning krijgen te maken met constructieve slijtage dit kan gaan van  verzakking van ondergrond, rioleringsproblemen, wateroverlast tot problemen met draagstructuren. Na de uitklaring van het probleem trachten wij u graag te adviseren met ( met veelal de meest  economische )  oplossing hiervan.

De huidige trend laat ons weten dat we allemaal meer in onze tuin willen leven, ook hier staan wij u of uw tuinaannemer bij voor de verdere uitwerking van buitenaanleg, terrassen, en dergelijke.

Door het steeds duurder worden van bouwen stappen veel mensen over naar aankoop en verbouwen van een woning of appartement. Er zijn uiteraard voldoende oudere panden waar men een prachtige woonst kan realiseren. Iedereen vindt uiteraard wel zijn langgezochte droom. Soms stelt men zich dan toch wel wat vragen over de aankoop. Hoe is de toestand van het gebouw, wat is haalbaar na verbouwing toe, …. En het belangrijkste: wat is het kostenplaatje van het totaalverhaal. Hiervoor staan wij  ter uwer beschikking, na overleg en een plaats bezoek, maken wij u een prijscalculatie .

Aarzel niet om ons te contacteren voor een kennismakend gesprek, of om een te vragen naar onze tarieven.

 


Opvolging

Wij weten allemaal dat een verbouwing ( vooral in afbraak - & ruwbouwfase) aan iedereen extra tijd vraagt. In onze huidige samenleving is er voor veel mensen steeds tijd te kort. Druk, druk, druk en geen tijd zijn alom vaste uitspraken. Vooral door tijdsgebrek wordt er soms slecht gecommuniceerd, ook in het dagelijks leven geeft slechte communicatie wel eens problemen.

Renovaties houden een bijkomende moeilijkheid in. Het is nu net op een werf dat er een goede en vlotte communicatie tussen alle partijen moet zijn ( bouwheer – architect –ingenieur – aannemers – leveranciers ) om een vlot en perfect resultaat te krijgen. Bouwen en verbouwen moet uiteindelijk een aangenaam en positief verhaal vormen. Zowel de eerste gesprekken als de eindoplevering.

Een goede voorbereiding van uw verbouwing is kostenbesparend! Bij complexe en veeleisende details kan een coördinator zorgen voor een goed organisatie & communicatie tussen verschillende partijen. Er duiken steeds onvoorziene situaties op tijdens afbraak- , grond en ruwbouwwerken. Wat uiteraard enige kennis en ervaring vereist. Om geen tijd te verliezen moeten er dikwijls op het moment zelf dringende beslissingen genomen worden met de uiteindelijke hoofdfactor, de meest vakkundige en economische oplossing. Bij "zware" constructieve problemen doen wij steeds beroep onze eigen ingenieur, hij zal op korte termijn de nodige bijstand bieden.

Hierbij volgen wij het geheel nauwlettend op en staan u bij, bij het nemen van beslissingen. Ook moet men tijdens deze werken al rekening houden met verschillende factoren zoals het niet haaks en evenwijdig zijn van een bestaande woning. Het is belangrijk op voorhand correcte raam- & deurplaatsing voorzien, alsook het verwerken van diverse technieken. Dit vraagt steeds een constant overleg tussen verschillende partijen.

Het uiteindelijk doel is nog altijd het meest economische eindresultaat neer te zetten waarbij stabiliteit en luchtdichtheid primeert.

 

© 2016 - www.vandormael-bvba.be